Aanmeldformulier: LifeJoyer


  Aanmelding als LifeJoyer

  Ja, ik wil graag een LifeJoyer worden! Ik heb de Richtlijnen zorgvuldig doorgenomen. Door ondertekening en verzending van deze aanmelding bij het bestuur, geef ik aan dat ik alle punten van de Richtlijnen voor Gebruik zal naleven.

  Aanmeldingsformulier LifeJoyer  Bijdrage:
  Ik maak mijn jaarbijdrage ad € 90,- (€ 7,50 per resterende maanden) over naar: Stichting LifeJoy, IBAN nr. NL92RABO0101482612 o.v.v. LifeJoyer) op het moment van acceptatie. Daarmee sluit ik me aan als LifeJoyer en ga akkoord met de richtlijnen en gestelde eisen als aangesloten behandelaar. Je mag gebruik mag maken van datgene wat in de Richtlijnen voor Gebruik wordt genoemd.

  Stichting LifeJoy, Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel - KvK 11052941