Organisatie en bestuur

Stichting LifeJoy

LifeJoy is een stichting is opgericht op 20 februari 2002 en beoogt voor iedereen een betere wereld. Wij houden bewust onze prijzen laag om iedereen de mogelijkheid te geven dit uit te dragen, dus ook de beginnende ondernemer/therapeut die incidenteel behoefte heeft aan ruimte voor zijn/haar activiteiten.

LifeJoy is een Goeddoel instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bestuur Stichting LifeJoy

Penningmeester - administratie
Paul Hoogveld
administratie@lifejoy.nl
Bert van Ingen
Stichting LifeJoy
Bert van Ingen
Pauline Böckling
Stichting LifeJoy - Pauline Böckling
Secretaris & contactpersoon
contact@lifejoy.nl

Dagelijks bestuur, commissies en ondersteunende leden:

Ondersteunend lid
Wilma van der Wielen
Website beheer en gastvrouw
Bianca van Oss
Ondersteunend lid
Bianca van Oss
Gastvrouw
Ondersteunend lid
Rachida Yaya
Gastvrouw

Eregallerij:

Thea Boelen
Thea Boelen
Stichtingsbestuur en Penningmeester van 2002-2022