Wij helpen alle mensen die dat zelf willen, met ons hart, met onze kennis en kunde en vanuit de beste intenties.
Veel behandelingen hebben in de praktijk bewezen dat zij goede resultaten bieden op het gebied van welbevinden, gezondheid, vitaliteit, persoonlijke bloei en bewustwording.

Disclaimer

  • De behandelingen in dit centrum worden gegeven ter ondersteuning, stimulering en versterking van de mensen.
  • Wij handelen integer in overeenkomst met het Handvest van de Aarde (Earth Charter) en ondersteunen mensen (ook die reeds in de reguliere geneeskunde onder behandeling zijn) op weg naar gezondheid en welzijn.
  • De behandelaar zal behandelingen of medicaties van andere disciplines respecteren, en geen diagnoses stellen. Wil je stoppen met medicijnen of een andere therapie, dan adviseren wij je dat te bespreken met de desbetreffende behandelaar en/of behandelend arts.
  • Als cliënt heb je zelf de verantwoordelijkheid over je eigen klachten en lichaam. Raadpleeg, indien nodig, daarom altijd een arts. Het is nooit de bedoeling andere vakgebieden, medicijnen of behandelmethoden te doorkruisen.
  • Behandelaars handelen volgens de privacyregels die verplicht zijn volgens de AVG.