De kernwaarden van LifeJoy

De kernwaarden van LifeJoy zijn gebaseerd op het Earth Charter, een document met zestien principes die een wereldwijde beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. 

“Het Earth Charter is een integrale visie, een moreel kompas en een mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld.”

De hoofdlijnen van het Earth Charter zijn:

 1. Respecteer de Aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
 2. Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.
 3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen, en die duurzaam en vreedzaam zijn.
 4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.
 5. Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.
 6. Voorkom schade – de beste vorm van milieubescherming – en hanteer een preventieve benadering wanneer de kennis beperkt is.
 7. Pas patronen toe van productie, consumptie en reproductie, die de regenererende capaciteiten van de Aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen.
 8. Bevorder de studie van ecologische duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.
 9. Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.
 10. Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.
 11. Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen.
 12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.
 13. Versterk democratische instellingen op alle niveaus, zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht.
 14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.
 15. Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.
 16. Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.

  De weg vooruit

  Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft onze gemeenschappelijke bestemming ons zo duidelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken. Een dergelijke vernieuwing ligt besloten in de principes van dit Handvest. Om die belofte te vervullen, moeten wij ons ertoe verbinden de waarden en doeleinden van het Earth Charter aan te nemen en te bevorderen.

  Wij verwachten dat iedereen die zich verbindt aan Stichting LifeJoy en haar activiteiten deze waarden in hun hart sluiten en uitdragen.