Stichting LifeJoy

LifeJoy is een stichting die een betere wereld voor iedereen beoogt. Wij houden bewust onze prijzen laag om iedereen de mogelijkheid te geven dit uit te dragen, dus ook de beginnende ondernemer/therapeut.
Als je graag een bijdrage levert maar geen tijd of mogelijkheid hebt om actief deel te nemen dan kun je tóch onze stichting steunen door LifeJoyer te worden.

LifeJoy is een Goeddoel instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ik ben LifeJoyer en dan …

Ben je LifeJoyer geworden? Hartstikke fijn!
De eerste kennismaking met LifeJoy geschiedt via mail of een belletje naar de secretaris, penningmeester of ander bestuurslid. Zij laten je graag persoonlijk kennismaken met de locatie waarbij er uitleg gegeven zal worden en vragen beantwoord als u die heeft.

 • LifeJoyers kunnen online reserveringen van de ruimtes uitvoeren met korting.
  Na reservering ontvangje een factuur per email. LifeJoy is een stichting dus we zijn niet btw-plichtig, deze zal dan ook niet op de factuur gemeld worden.
 • LifeJoyers krijgen korting op de huurprijzen d.m.v. kortingscode/waardebon-code.
 • LifeJoyers kunnen een persoonlijke pagina opstellen op de website waarin zij alle informatie incl. verwijzing naar eigen website kunnen plaatsen en wijzigen.
 • LifeJoyers kunnen hun diensten en activiteiten bij LifeJoy vermelden in de nieuwsbrief en agenda.

Als je nét zo enthousiast bent over LifeJoy als vele anderen en ons graag steunt of activiteiten wilt organiseren, word dan LifeJoyer !

Jaarbijdrage

Door een jaarlijkse bijdrage (of resterende maanden als je later instapt) word je een kalenderjaar lang LifeJoyer. De bijdrage kan onder vermelding van “Jaarbijdrage LifeJoyer” worden overgemaakt naar: NL92RABO0101482612. Hiervoor ontvang je een jaarlijke factuur.

Bijdrage € 90,- per kalenderjaar  /  € 7,50 p. resterende maand(en) bij aanmelding later in het jaar.

 

Ben je geraakt door LifeJoy en onze kernwaarden?
Heb je graag toegang tot onze community en wil je gebruik maken van de ruimtes om je talenten aan te bieden?

We hebben de prijzen voor diensten bewust laag gehouden, maar het kan zijn dat je persoonlijke financiële situatie je beperkt om gebruik te maken van onze ruimtes en activiteiten,…. Schroom dan niet om met ons te overleggen voor mogelijkheden om tóch deel te kunnen zijn van onze LifeJoy community.

Kun jij je vinden in onze kernwaarden zoals in het Earth Charter (het Handvest van de Aarde) omschreven?

 

  Aanmelding als LifeJoyer

  Ja, ik wil graag een LifeJoyer worden! Ik heb de Richtlijnen zorgvuldig doorgenomen. Door ondertekening en verzending van deze aanmelding bij het bestuur, geef ik aan dat ik alle punten van de Richtlijnen voor Gebruik zal naleven.

  Aanmeldingsformulier LifeJoyer  Bijdrage:
  Ik maak mijn jaarbijdrage ad € 90,- (€ 7,50 per resterende maanden) over naar: Stichting LifeJoy, IBAN nr. NL92RABO0101482612 o.v.v. LifeJoyer) op het moment van acceptatie. Daarmee sluit ik me aan als LifeJoyer en ga akkoord met de richtlijnen en gestelde eisen als aangesloten behandelaar. Je mag gebruik mag maken van datgene wat in de Richtlijnen voor Gebruik wordt genoemd.

  Stichting LifeJoy, Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel - KvK 11052941