Richtlijnen voor gebruik van LifeJoy ruimtes:

 1. Het credo van LifeJoy is: Heb lief, doe goed. Onze gedachtengoed is gebaseerd op het Handvest van de Aarde (Earth Charter).
 2. Wie niet buiten roken kan, mag buiten roken.

 3. Bij LifeJoy respecteren we rust en saamhorigheid.

 4. Ongewenste intimiteiten en discriminatie in welke vorm, evenals agressie tegen vrijwilligers en bezoekers passen niet binnen onze community. Bespreek dat met de organisator van het evenement, of neem contact op met de coördinatoren LifeJoy.

 5. Gelieve eigendommen van LifeJoy in het pand te laten.
  Bij beschadigingen van onze eigendom- men of aan het gebouw ben je als huurder aansprakelijk voor reparatie- en/of vervangingskosten en zullen aan de huurder worden doorberekend.

 6. Klachten van welke aard dan ook s.v.p. direct melden aan een van onze vrijwilligers of bij het bestuur. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in later stadium je klachtrecht vervalt.

 7. Je bent in het centrum geheel op eigen risico.
  Het bestuur van LifeJoy is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, beschadiging of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.
  Ook is het bestuur niet aansprakelijk voor evt. klachten van deelnemers m.b.t. de door jou geboden cursus/workshop/les e.d. Wij zullen hierover wel met je in gesprek gaan.

 8. Er wordt zorgvuldig omgegaan met ieders privacy.

 9. Brandblussers/-slangen vind je onderaan en/of bovenaan de trappen.

 10. Alle apparatuur die je bij LifeJoy aantreft is voor algemeen gebruik. Voor defecten neem contact op met het bestuur.

 11. Bij het gebruik van ruimtes
  Wij gaan ervanuit dat je alles netjes, heel en schoon aantreft. Je wordt vriendelijk verzocht de ruimten eveneens schoon, netjes en heel achter te laten. Blijkt dat de ruimte niet schoon en opgeruimd is achtergelaten kunnen wij de herstelkosten aan de huurder doorberekenen.
  Voor defecten neem contact op met het bestuur of coördinator.

 12. Gelieve geen prenten, folders, beeldjes e.d. achter te laten.

 13. Boven bevindt zich 1 toilet, de overige vind je op de begane grond (achter het sociaal café).

 14. Reservering en betaling vindt plaats via onze website. Je ontvangt per mail automatisch een factuur, samen met de bevestiging waarop ook een annuleringslink staat..

 15. Wie regelmatig een ruimte huurt kan ervoor kiezen om ‘LifeJoyer’ te worden.
  Na betaling van € 90,- per kalenderjaar of € 7,50 per resterende maand, ontvang je o.a.
  10% korting op de reserveringen. Lees meer hierover op onze site.

 16. Een ‘Vriend van LifeJoy’ draagt de stichting een warm hart toe en doet een vrijwillige bijdrage als donatie (ANBI status, dus aftrekbaar) of actief als vrijwilliger bij activiteiten e.d. Lees meer hierover op onze site

 17. Leden van het bestuur zijn gerechtigd zonder aankondiging tijdens activiteiten een bezoek te komen brengen.

 18. Annulering van reservering(en)
  Wij hanteren opzegtermijnen m.i.v. 19 dec 2022: 
  Kleine ruimten (Lounge, Oase en Bron) tot één week (7 dagen voor 17:00uur) voor de gereserveerde datum
  Grote zaal tot één maand (30 dagen voor 17:00uur) voor de gereserveerde datum.

  ** Niet-LifeJoyers ontvangen 50% restitutie op de factuur bij annulering binnen de opzegtermijn**.
  Worden de ruimten later geannuleerd, dan is er geen teruggave.

  ** LifeJoyers betalen geen annuleringskosten binnen de opzegtermijn, daarna 50% teruggave.

Dagdelen zijn:
Ochtend: 8.30 tot 12.30 uur – Middag: 13.00 tot 17.00 uur – Avond: 18.00 tot 22.00 uur.

versie: April 2023-v4