Richtlijnen verhuur

Richtlijnen voor gebruik van het LifeJoy centrum:

 1. Het doel van LifeJoy is: Betere wereld voor iedereen. Je verbindt je hiervoor aan onze kernwaarden: het Handvest van de Aarde
 2. Wie niet buiten roken kan, mag buiten roken.
 3. Bij LifeJoy respecteren we rust en saamhorgheid.
 4. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie tegen vrijwilligers en bezoekers passen niet binnen onze community.
 5. Gelieve eigendommen van LifeJoy in het pand te laten. Bij beschadigingen van onze eigendommen of aan het gebouw bent u aansprakelijk voor reparatie- en/of vervangingskosten.
 6. Klachten van welke aard dan ook s.v.p. direct melden aan een van onze vrijwilligers of bij het
  bestuur. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in later stadium uw klachtrecht vervalt.
 7. Je bent in het Centrum geheel op eigen risico. Het bestuur van LifeJoy is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, beschadiging of kwijtraken van persoonlijke eigendommen. Ook is het bestuur niet aansprakelijk voor evt. klachten van deelnemers m.b.t. de door u geboden cursus/workshop/les e.d. Wij zullen hierover wel met je in gesprek gaan.
 8. Er wordt zorgvuldig omgegaan met ieders privacy.
 9. Gelieve je eigen thee, koffie en versnaperingen mee te nemen.
 10. Brandblussers/-slangen vindt je onderaan en/of bovenaan de trappen.
 11. Alle apparatuur die je bij LifeJoy aantreft is voor algemeen gebruik. Wij gaan er vanuit dat je alles netjes, heel en schoon aantreft. Je wordt vriendelijk verzocht de ruimten eveneens schoon, netjes en heel achter te laten.( Als blijkt dat schoonmaken na uw gebruik tóch nodig mocht zijn dan brengen wij u de extra kosten in rekening.)
 12. Gelieve geen prenten, beeldjes e.d. achter te laten, hoe goed je bedoeling ook is.
  LifeJoy is een stichting zonder politieke of religieuze voorkeur.
 13. Boven bevindt zich 1 toilet, de overige vindt je op de begane grond (achter het sociaal café).
 14. Wie gebruik wil maken van één van de ruimten, is dat mogelijk als je “LifeJoyer” bent.
  Je kunt online via de website de ruimte reserveren en vooraf betalen. Ook de faktuur wordt gemaild samen met de bevestiging.
 15. Elke nieuwe gebruiker betaalt € 90,- per kalenderjaar of € 7,50 per resterende maand aan de stichting en wordt hiermee “LifeJoyer”. Op deze wijze steunt u ons en bent u welkom om van onze diensten gebruik te maken. Elk jaar dat u gebruik maakt van onze diensten betaalt u opnieuw de bijdrage, met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.
 16. Wat is een LifeJoyer en wanneer ben je Vriend van LifeJoy?
  Een LifeJoyer verbindt zich aan LifeJoy door een jaarbijdrage van € 90 (ineens per jaar vooruitbetaald), hiervoor krijgt hij/zij:
  — 10% korting op huurprijs d.m.v. een persoonlijke code (door misbruik van de kortingscode wordt per direct het LifeJoyers-schap en toegang tot de website en gebouw ingetrokken. Voorbeeld van misbruik is b.v. het delen van je kortingscode met andere personen)
  — Vermelding op LifeJoy site: omschrijving, diensten, verwijzing naar eigen site
  — Vermelding in nieuwsbrief over diensten bij LifeJoy eveneens op de agenda van de website.
  — Betrokkenheid bij activiteiten in LifeJoy
  Een Vriend van LifeJoy draagt de stichting een warm hart toe en doet een vrijwillige bijdrage als donatie (ANBI status, dus aftrekbaar) of als actief als vrijwilliger bij activiteiten e.d.
 17. Let op: Bij online-reservering van ruimten bij LifeJoy is je reservering pas definitief na ontvangst van je betaling.
 18. De kosten voor gebruik van de ruimten bedragen vindt je op de site bij de boekingen.
 19. Leden van het bestuur zijn gerechtigd zonder aankondiging tijdens activiteiten een bezoek te komen brengen.

Dagdelen zijn:
Ochtend: 8.00 tot 12.30 uur – Middag: 13.00 tot 17.00 uur – Avond: 18.00 tot 22.00 uur.


Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.