Vrienden van LifeJoy

LifeJoy is een stichting die een betere wereld voor iedereen beoogt. Wij houden bewust onze prijzen laag om iedereen de mogelijkheid te geven dit uit te dragen, dus ook de beginnende ondernemer/therapeut.
Als je graag een bijdrage levert maar geen tijd of mogelijkheid hebt om actief deel te nemen dan kun je tóch onze stichting steunen door Vriend van LifeJoy te worden.

LifeJoy is een Goeddoel instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In de toekomst …

Bent u Vriend van LifeJoy geworden? Hartstikke fijn!
De eerste kennismaking met LifeJoy geschiedt via mail of een belletje naar de secretaris of penningmeester. Zij laat je graag persoonlijk kennismaken met de locatie waarbij er uitleg gegeven zal worden en vragen beantwoord als u die heeft.

  • Op dit moment zijn de ruimtes nog niet klaar voor gebruik, dus kunnen er geen reserveringen voor activiteiten gedaan worden.
  • We zijn nog bezig een reserveringssysteem op te stellen waarmee de Vrienden van LifeJoy online reserveringen van de ruimtes kunnen doen
  • Vrienden van LifeJoy kunnen zelf vermeldingen plaatsen in de online agenda.
  • Na reservering is ontvangst van een factuur per email mogelijk.
    LifeJoy is een stichting dus we zijn niet btw-plichtig, deze zal dan ook niet op de factuur gemeld worden.
  • Lezingen en seminars voor bedrijven

Als je nét zo enthousiast bent over LifeJoy als vele anderen en ons graag steunt of activiteiten wilt organiseren, word dan Vriend van LifeJoy !

Jaarbijdrage

Door een jaarlijkse bijdrage (of meer) word je een kalenderjaar lang Vriend van LifeJoy. De bijdrage kan onder vermelding van “Donatie Vriend van LifeJoy” worden overgemaakt naar: NL92RABO0101482612. Hiervoor ontvang je een factuur.

Het geven van een bijdrage is één manier om blijk te geven dat je LifeJoy een warm hart toedraagt. Met deze middelen wordt LifeJoy gesteund daar waar nodig is.

Bijdrage minimaal € 20,- per kalenderjaar.